Preview Mode Links will not work in preview mode

Grafiske Stemmer


Jun 20, 2018

Bent Hansen arbejdede i mange år som trykker på små bogtrykkerier. Der måtte de selv træde i karakter, hvis de ville have højere løn - ellers måtte de finde et andet sted at være.

Hør om oplevelsen af at komme til et stort trykkeri med orden i sagerne, hvordan han selv blev tillidsmand og lærte at bryde arbejdsgivernes løncirkulære - altså forbud mod at give lønforhøjelser - ved at hitte på en lang række andre goder til kollegerne.

Hør om en socialdemokrat, der var med, når arbejdspladsen gik i demonstration til Christiansborg. Og om, hvordan det var at blive valgt ind i Dansk Litografisk Forbund og være tæt på begivenhederne, da HK fik retten til at ombryde tekst på computer.

OM SERIEN:

Grafisk Almenvelgørende Fond har fået lavet en række interviews, hvor tidligere grafiske arbejdere fortæller historier fra deres arbejdsliv på forskellige arbejdspladser.

Historierne og fortællerne er forskellige. De er sjove, skæve og mindeværdige på hver deres måde. De fortæller om en anden tid, hvor livet på de grafiske arbejdspladser var forskelligt fra det vi kender i dag.

Serien er produceret af journalist Helle Schøler Kjær.